Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Humor XIV

2014.03.26

1. Ha a gyaloglás egészséges lenne, a postások örökké élnének.
2. A bálna úszik egész nap, csak halat eszik, vizet iszik, mégis kövér.
3. A teknősbéka nem szalad, nem úszik, nem ugrál, nem siet sehova, és 450 évig él.
4. A nyuszi szalad, ugrál és vegetáriánus, él 5 évet. Francba a  diétával és a sportolással !
5. A statisztikák szerint a gépjárműbalesetek 23%-át olyanok okozzák, akik alkoholt fogyasztottak. Ebből az következik, hogy a balesetek 77%-át olyanok okozzák, akik vizet, kávét, üdítőt, tejet, energiaitalt és egyéb alkoholmentes italokat fogyasztanak. Ezek az emberek tehát háromszor olyan veszélyesek ! Kerüld a társaságukat, tartsd magad távol tőlük !

Férj a feleségnek:
- Gondoltad volna drágám, hogy a házastársakat ugyanolyan jogok illetik meg?
- Fogd be a pofád Béla és vasalj tovább!

 

Ajándék ....
Feleség a férjének:
- Szívem, tudod mit szeretnék az ötvenedik születésnapomra? Egy nercet vagy egy rókát.
- Rendben van, nekem mindegy, de a ketrecet neked kell tisztítanod!

 

Drága otthon.
Férj hazaér, párja dühösen rátámad:
-Te szemétláda! Hogy kerül ez a női bugyi a kabátod zsebébe?
A férj hűvösen végigméri:
- A szomszéd adta ide. Tegnap nála hagytad!

 

Végrendelet
- Hallom meghalt az anyósod. Hány éves volt?
- Hetvennyolc.
- Az elméje még ép volt?
- Az csak holnap fog kiderülni, ha felbontjuk a végrendeletét.

 

Könyvek
A férj a könyvespolcon válogat, sorra szedi le a könyveket.
Megkérdi a felesége:
- Mit csinálsz?
- A Kovácsék jönnek vendégségbe.
- És gondolod, hogy ellopják a könyveket?

- Nem. Felismerik.

 

Az anyós felhívja orvos vejét.
- Fiam, kificamodott a bokám, most mit csináljak?
- Sántítson mama!

 

- Mi a különbség az anyós és a lapos elem között?
- Az elemnek van pozitív oldala is ....

 

Egy idős nénike bemegy az ügyvédi irodába, és közli az ügyvéddel, hogy válópert akar indítani.
- Hány éves tetszik lenni? - kérdezi az ügyvéd.
- 84.
- És a férje?
- 87.
- És mióta házasok?
- 62 éve.
- Ilyen szép hosszú házasság után ugyan miért akar elválni, kérem?
- Mert ami sok, az sok!

 

Megfigyeltétek már, hogy az idős házaspároknak van egy jól bevált közös nyelvük, amit csak ők ketten értenek?
A múltkor a nagyszüleimnél voltam látogatóban. A nagyapám kinyitotta az egyik szekrény ajtaját, és keresgélni kezdett a polcokon. A nagymama megkérdezte:
- Mit keresel?
- Semmit!
- Az nem ott van, hanem az ágy alatt!

 

A férje temetése előtt az idős özvegyasszonytól megkérdezi a
temetkezési vállalkozó:
- Hány éves volt a férje, asszonyom?
- 98. Két évvel idősebb nálam.
- Akkor ön most 96?
- Igen. Arra céloz, hogy talán nem is érdemes már hazamennem?

 

Egy idős néni sétálgat az utcán, egyszer csak meglát egy jósdát.
Gondolja, ő még szeretne élni, kíváncsi, milyen lesz a jövő, így hát betér oda. Leül a jósnővel szemben.
- Azt szeretném tudni, hogy mi lesz velem 20 év múlva. - mondja a néni.
A jósnő ránéz, kicsit csodálkozik, hiszen látja, hogy elég öreg, de azért elkéri a tenyerét és elkezdi olvasni a jövőt.
- Látok egy pasast New Yorkban - mondja meglepetten a jósnő.
- Ohhh - mosolyodik el a néni.
- Látok egy fiatalembert Párizsban is.
- Húúú!
- És egy jóképű férfit Chicagóban.
A néni hangosan kacarászik, a jósnő nem hisz a saját szemének, de aztán egyszer csak megszólal:
- Jaj, megvan! Maga jövő héten felajánlja a s
zerveit.

 

 

A 78 éves Gyuri bácsi már alig tud járni. Szomszédja, hogy feldobja az
öreg hangulatát, azt mondja neki:
- Jöjjön, Gyuri bácsi, elmegyünk kurvázni.
- Jaj fiam, nem megy az már nekem.
- Dehogynem! Kiállunk a sarokra és aki arra jön, mind lekurvázzuk.

 

ISTEN mindent lát!

A papnak állandóan fosztogatják a gyümölcsösét, 
ezért kirak egy táblát: 
,,ISTEN mindent lát!" 
Másnap látja a pap, hogy alá van írva:
,,De nem árulkodik!"

Kaputelefon

A pap becsönget egy házba. 
A kaputelefonon keresztül kiszól egy női hang:
- Te vagy az, angyalkám?
A pap mosolyogva visszaszól:
- Nem egészen, de ugyanaz a cég...

Teológus alapvicc

- Mi a különbség a geológus és a teológus között? 
- ??? 
- Ég és föld.

Tarifa

Esti imája után 
a kis Jimmy megkérdezi édesanyját, 
mit jelent az ima.
Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek.
- Értem - bólint rá a kisfiú -, 
és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb?

Asztali áldás 1.

Család ül az ebéd körül. 
A menü spenót. 
Az apa mondja a kisfiának:
- Fiacskám, evés előtt mondd el szépen az imát.
Mire a gyerek:
- Jövel Jézus, légy vendégünk - edd meg amit adtál nékünk...

Asztali áldás – gyerekszáj

Egy család vendégül lát egy házaspárt. 
Vacsora előtt, az asztalnál ülve 
a házigazda anyuka odafordul hatéves kislányához és azt mondja:
- Szeretnéd most te mondani az asztali áldást?
- Nem tudom, mit kell mondani - feleli a kislány.
- Csak mondd azt, amit én szoktam.
A kislány lehajtja a fejét és ezt mondja:
- Istenem! Mi a fenének hívtam meg ezeket az embereket vacsorára?

Ugye nem?

Egy lelkész föl-alá lépdel az igehirdetés közben 
és nagy lendülettel rángatja maga előtt a mikrofon zsinórját, 
nehogy rálépjen. 
A széksorokhoz közeledve azonban mégis belegabalyodik a kábelbe 
és majdnem elesik. 
Miközben forog és a kábelt cibálja, 
egy kislány a harmadik sorban odasúgja az anyjának:
- Mama, ha elszabadul, ugye nem fog bántani minket?

Vétek

Elmegy a rabbihoz egy zsidó:
- Vétkeztem, rabbi, szeretném megbánni a bünöm.
- Mit cselekedtél?
- Nem imádkoztam múltkor az evés előtt.
- Nem imádkoztál?! Hát miért nem?
- Mert egy gój étteremben ettem és szégyelltem imádkozni a sok gój előtt.
- Egy gój étteremben?! Hát miért mentél te gój étterembe?
- Mert az összes zsidó étterem be volt zárva. 
Ugyanis éppen a Jom Kippur böjtje volt...

Kérdés

- Tudod-e fiam, 
miért teremtette az Úr először Ádámot 
és csak azután Évát?
- Igen, Tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, 
- mert minden mestermű előtt kell egy piszkozat is.

Van itt egy hívő?

Süllyedő hajón kérdezi a kapitány:
- Emberek, van Önök között valaki, aki hisz Istenben?
Az egyik utas jelentkezik:
- Igen, én buzgó istenhívő vagyok.
- Akkor jó, mert egy hellyel kevesebb van a mentőcsónakban

Nem mindegy...


hogy egyöntetű, vagy ön egy tetű,

hogy vízibusz vagy buzi visz,

hogy mögöttem vagy nem öttem mög,

hogy teniszpálya vagy pénisz tája,

hogy rovarszervet ivartalanítani vagy ivarszervet rovartalanítani,

hogy mire fekszel: nedves kőre vagy kedves nőre,

hogy helyet cserélni vagy csehet herélni,

hogy vörös szalag vagy szőrös valag,

hogy véres párbaj vagy páros vérbaj,

hogy köhögve röpülsz vagy röhögve köpülsz.


 

Székely viccek 2

--------------------------------------------------------------------------------

A suttyó legényke szántott az apjával. Az apa fogta az ekét, a fiú meg a lovat vezette. Az eke ki-kiugrott a kemény földből. Bosszús volt a székely, szidta a fiát, hogy ő rontja el a szántást.
-Nem én rontom el, hanem édesapám!
-Hogy beszélsz te az apáddal? Annak idején én nem mertem volna visszafeleselni az apámnak.
-Vót is magának apja?
-Vót bizony, különb, mint neked!

Ügyvédet hív az öreg székely, hogy lediktálja a végrendeletét:
-A falunak adományozom azt a lovat, amelyiket a múlt héten elloptak tőlem. De ha méges megkerülne, akkor legyen a Pista fiamé.

Ül az öreg székely a feleségével a tornácon és beszélgetnek:
-Hallod-e Mári, akartá' vóna-e férfi lenni legalább egy napra?
-Szerettem vóna. Há' maga?

Két mozdonyvezető beszélget. Mondja a német:
-Nálunk olyan gyorsan mennek a vonatok, hogy pofon akartam vágni az egyik állomásfőnököt, s a következő kapta.
Azt mondja a székely:
-Itt olyan lassan mennek, hogy sógor kifeküdt a sínre, me´öngyilkos akart lenni, s éhen hótt.

Nagyon beteg az öreg székely. Hazajön Magyarországra elszármazott leánya, odamegy a betegágyhoz, és kérdezi feldúltan:
-Maga erősen beteg, édesapám, szóltak-e az orvosnak, valaki hívta-e?
Azt mondja az öreg:
- Nem ke', leányom. Mű itt a faluba' természetös halállal szoktunk meghalni.

Baba született székelyéknél. Pár év eltelik, a gyerek szépen halad: jár, mosolyog, játszik. Egyetlen baj, hogy nem szólal meg. Betölti a hat éves kort, de semmi. Aggódnak a szülők, orvoshoz is viszik. Az mindent rendben talál, a némaság oka számára is titok. Az idő múlik, végülis a szülők beletörődnek. Ha nem beszél, hát nem beszél, csakis az ő fiacskájuk.
A tizennegyedik születésnapján ebédelni ül össze a család. A tányérokban gőzölög a húsleves.
Egyszer csak megszólal a gyerek:- Sót!
Az egész család meglepődik.
- Jajj, de boldog vagyok! - szól az anyja. - Te beszélsz fiam?
- Beszélök.
- Hát az isten szerelmére, eddig mér nem mondtál semmit?
- Eddig ölég sós vót a leves.

A brassói néplaptól újságíró érkezett Csíkszeredára. Kéri, mutassák meg neki a legöregebb favágót. Amikor találkoznak, azt mondja neki:
-Hallom, maga még a gróf birtokán dolgozott. Nekik gürcölt évtizedeken át, s lám, csak egy kis kunyhót tudott szerezni. Meséljen, bátyám, milyen volt az élet régen. Mondja, akkoriban hány gatyája volt?
-Nyolc..
-Miből?
-Gyolcsból.
-És most az új rendszerben hány van?
-Kettő.
-Miből?
- Abból a nyolcból.

A székely horgászik. Arra megy egy ember, s megkérdezi:
-Harapnak a halak?
-Dehogy! - mondja a székely. - Simogassa csak meg nyugodtan!

Baktat a székely a szekéren. Egy rendőr gyanakodva megállítja:
- Mit visz bátyám azokban a hordókban? Csak nem bort?
- Harmatlevet.
- Harmatlevet? Na, hadd kóstolom csak meg! Pfúúúj! Ez borzalmas. Na,gyorsan menjen el innen!
- Gyí Harmat!

Kapaszkodva áll a székely az ülések között a vonaton. Mondják neki:
-Jöjjön, üljön le, bácsi!
-Nem ülök le. Sietek

 

Egy öreg zsidó hatvan éve minden nap elmegy Jeruzsálembe a Szent
Falhoz imádkozni.
Egyik nap, mikor befejezte az imádkozást, odamegy hozzá a CNN riportere:
- Azt szeretném tudni, hogy miért imádkozik nap mint nap?
- Én azért imádkozom, hogy a keresztények, muszlimok és zsidók békében
éljenek egymás mellett, és ne legyen több háború a világon.
- Ezek nagyon nemes dolgok! És mondja, milyen eredménye van a mindennapi
imádkozásának?
- Mintha a falnak beszélnék!
Kohn a barátjához:
- Te Grün, hagyod, hogy a Weisz mindenféle hazugságot híreszteljen rólad?
- Nem bánom, csak az igazat ne mondja!
*
Már tudom, csak azért vettél el, mert nekem nagyon sok pénzem volt!
- Tévedsz, Fáni! Én azért vettelek el, mert nekem nagyon kevés volt.
*
Rabbi, miért kell a völegénynek a házasságkötés elötti napon
böjtölni?
- Na ja, a házassághoz gyomor kell!
*
Nem megy a boltom, rabbi - panaszkodik
Grün.
- Velem szemben van Kohn boltja, az meg ragyogóan megy. Mi lehet
ennek az oka?
- Az, hogy Kohn csak a saját boltjával törödik, te meg egyszerre
figyeled a magad boltját, meg Kohnét. A kettö viszont sok neked, ezért
nem boldogulsz.
*
Egy tel-avivi iskolában megkérdezik a nebulóktól:
- Na, gyerekek, ki tudja megmondani, ki volt Mózes?
Áron jelentkezik:
- Egy balfácán.
- No de Áron! Nem szégyelled magad, így beszélni nagy ösünkröl, Mózesröl?
- De igenis balfácán volt, mert miután átkelt a Vörös-tengeren, balra
fordult, pedig ha jobbra fordult volna, most a sok köolaj mind a miénk
lenne...
*
A bíró kérdezi Grüntöl:
- Meg merne rá esküdni, hogy megadta az adósságát a felperesnek?
- Én nem - feleli Grün -, de van két tanúm, aki bármikor megesküszik rá.
Mondd, te milyen embernek ismered ezt a Kohnt?
- Rá merném bízni az életemet is...
- Na igen, de most százezer forintról van szó!
*
Grün, a könyvelö:
- Fönök úr, egy vallomással tartozom önnek... Nem tudok a lánya nélkül élni.
- Na, azért ne túlozzon!
- Dehogyisnem... Pontosan kiszámítottam...
Kohn azt mondja Grünnek:
- Elég ronda a feleséged, mondd hol volt a szemed, amikor elvetted?
- A hozományon csüngött.
*
Kohn beállít a Weisz textilnagykereskedésbe, és rengeteg árut vásárol.
- Kérem becsomagolni és elküldeni a címemre, és a számlát kilencven
nap lejáratra tessék kiállítani. Remélem nem sok a kilencven nap?
- A kilencven nap nem sok, csak az a kilencven éjszaka...
*
Kohn találkozik Grünnel:
- Nahát, hogy te milyen jól nézel ki! - csapja össze a kezét.
- Esküszöm tíz évet nyugodtan letagadhatnál. És ez az öltöny milyen
jól áll neked...!
- Hagyd abba, Kohn! - mondja Grün.
- Azt mondd meg mennyi kell ?
Kohn Grünnek.
- Hallottad, hogy a Schwarz tízezer pengöt kapott, mert megfelelt egy kérdésre?
- És mi volt az a kérdés?
- Weisz azt kérdezte töle: elvenné-e feleségül az ö sánta, félszemü
lányát?
- Ö azt mondta: igen.
*
A házasságközvetítő vőt ajánl Kohnnak.
- Tetszik nekem a fiú, mondja Kohn -de figyelmeztesse, hogy mi nagyon
vallásosak vagyunk, szombaton nem dolgozhat!
- Higgye el nekem Kohn úr, ha ez megkapja hozományt a hét többi
napján sem fog dolgozni.
*
A kis Grün gyerek hazajön az iskolából, és elmeséli az apjának, hogy
a tanító azt mondta, hogy a pénz nem boldogít.
- A tanítódnak igaza van, mert nem a pénz boldogít, hanem a kamat!
*
Az öreg Kohn haldoklik, s a fiának sorrolja, ki mennyivel tartozik neki.
- Apám, most azok nevét sorold, akiknek te tartozol.
- Azok maguktól is jelentkezni fognak!
*
Kohn a rabbihoz:
- Rabbi, szabad nekem sonkát ennem?
- Micsoda kérdés! - Hát persze hogy nem szabad!
- De én láttam, hogy te ettél.
- Ettem!... ettem!.... De én nem kérdeztem!
A hitközség felmond a rabbinak, s az elöljáróság tagjai egészen a
városon kívülig elkísérik. A határban megáll a rabbi:
- Milyen szép kis város! - mondja sóhajtva.
- De rabbi eddig mindig csak csepülted a várost, hogy milyen csúf,
milyen gonosz, most meg hirtelen kezd neked tetszeni?!
- Na ja. Most, hogy ti nem vagytok benne...
A szegény zsidó hangosan gajdolva zokog Rotschild báró temetésén.
Grün: - Talán rokona volt a megboldogultnak?
- Sajnos nem, éppen azért sírok.
Kohn elmegy a rabbihoz:
- Szomorú vagyok rabbi, van egy szegény asszony, három gyerekkel.
Húszezer forintot kéne fizetnie vasárnapig, s ha nem fizet, a
tulajdonos kiteszi...
- Tudod mit, gyűjtést rendezek a zsinagógában a megmentésért. De mondd
csak Kohn, rokonod neked ez az asszony?
- Nem, dehogyis!-én vagyok a lakás tulajdonosa.
A katolikus pap a rabbinak:
- Mondd, mikor térsz el attól a hülyeségtöl hogy nem eszel disznóhúst?
A rabbi:- Az esküvödön.
hirdetés

hirdetés Bérgyilkos

-------------
A bérgyilkos bemegy a templomba gyónni. Azt mondja a papnak:
- Atyám... Vétkeztem... Gyónni szeretnék... Megöltem 10 embert...
Mire a pap:
- Lenne egy kis meló...

-----------
2) Őrült ló
-----------
- Mi van az őrült ló lábán?
- ???
- Pszicho-pata!

---------------------
3) Teljes meztelenség

A mennyasszony anyja egy kissé túl szemérmes, és a nászéjszaka előtti uolsó
intelme így szól:
- Ne mutasd magad soha teljesen meztelenül a férjed előtt, mindig legyen
rajtad valami ruhanemű. A teljes meztelenség undorító, közönséges,
ízléstelen, kiábrándító!
Eltelik két hét, az ifjú férj egy este enyhe gyanakvással így szól a
feleségéhez:
- Mondd szívem, nem volt nálatok a családban valami elmebetegség, vagy
öröklött téboly?
- Miért kérded?
- Különben mi a fenétől van az, hogy minden áldott este ezzel a hülye kis
kalappal a fejeden vonulsz be az ágyba?

------------
4) Televízió
------------
- Pistike, az utóbbi időben egyre jobb és jobb osztályzatokat kapsz. Valld
be, ki segít?
- A televízió! Elromlott.

---------
5) Viagra
---------
Feleség a férjnek, reggel 9 órakor:
- Drágám, ne süssek neked egy finom rántottát?
- Köszönöm, de nem kérek. Ez a Viagra elvette az étvágyam, nem vagyok éhes.
Feleség a férjnek délután 1 órakor:
- Drágám, ne csináljak valami finom ebédet neked?
- Ez a Viagra teljesen elvette az étvágyam, nem vagyok éhes.
Feleség a férjnek, este 6 órakor:
- Kedvesem, nem ennél egy kis húslevest?
- Á, nem. A Viagra teljesen elvette az étvágyam, egyáltalán nem vagyok
éhes.
- Azért egy kicsit lemásznál rólam? Én már majdnem éhen halok...

-- 
A mai nap az a holnap, amely miatt idegeskedtünk tegnap

 

 

Korosodó úriember üldögél este otthon a foteljában és így gondolkodik:
- Most menjek el a városba és nézegessem azokat, akiket sohasem dughatok meg, vagy maradjak itthon és dugjam meg azt, akit látni sem bírok??

Kocsmában az egyik fickó a másiknak:
- Tegnap megtettem az első lépést a válás felé.
- Ügyvédet fogadtál?
- Nem, megnősültem...

A kutya tényleg az ember legjobb barátja. Ha nem hiszed el, próbáld ki a következőt:
Zárd be a kutyádat és a feleségedet a kocsid csomagtartójába.
Egy óra múlva nyisd ki!
Ki örül neked jobban, amikor meglát?

Kovács panaszkodik az orvosnak:
- Doktor úr! A feleségem olyan ingerült, állandóan veszekszik, mindenbe beleköt.
Erre az orvos:
- Miért nem viszi el egy szép tengerparti nyaralásra?
- Fölösleges lenne, elég jól úszik.

- Mikor vette észre, hogy megcsalja a férje?
- Öt évvel ezelőtt.
- És megmondta neki?
- Nem. Azóta még nem jött haza.


A kisfiú megkérdezi az édesapját, aki a konyhában mosogat:
- Apa! Mi az, hogy bigámista?
- Bigámista? Az olyan férfi, aki kétszer annyi edényt mosogat mint én.

Régimódi apuka dicsekszik az eladó lányával egy társaságban:
- Az én Marikámnak kétmillió forint a hozománya.
Mire valaki megjegyzi:
- Az nem hozomány, hanem kártérítés.

Bíró a vádlottnak:
- Tehát, ha jól értem amit elmondott, akkor munka után hazament, és a feleségét az ágyban találta egy idegen férfivel?
- Igen, bíró úr.
- Erre Ön előkapta a fiókban tartott pisztolyát, és lelőtte a feleségét?
- Igen, bíró úr.
- És ha szabad kérdeznem, miért nem az idegen férfit lőtte le?
- Bíró úr, ez kisebb bűnnek tűnt, mint minden nap más férfit lelőni.

A férj hullafáradtan érkezik haza, bezuhan az ágyba és már majdnem elalszik, amikor a felesége hozzádörgölőzik:
- Mondd, drágám, mit tennél, ha egy gyönyörű, szexis nő feküdne melléd teljesen ruhátlanul?
A férj:
- Nyugi drágám, hűséges maradnék hozzád!

Nézi a férj a felesége új cipőjét:
- Nem nagy rád ez a cipő, drágám?
- Egy kicsit. Nem is értem, miért, mikor szám szerint választottam.
- Szád szerint? Akkor már értem!

 

 

*Egy cigánycsalád áll egy szigeten. Az a hír járja, hogy ha átússzák a
folyót, akkor fehér emberek lesznek.*
*Először átúszik az apa. Fehér ember lesz. Majd átúszik az anya egy kis
bökkenővel, de átér, így ő is fehér ember lesz.*
*A kislány éppen, hogy csak át tud úszni a túlpartra, de végül ő is fehér
ember lesz. Elkezd úszni a cigány kisfiú. Félúton elkezd fuldokolni.Az anya
megszólal:- Segítsünk neki?Mire az apa:- Egy cigánynak?..*
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*-*
*Újra nősülhetnél!- Miért,- Mert már unom a feleségedet. *
-------------------------------------------------------------------------------------------------*-
Valamit nem értek. - mondja a tanítónő az egyik mamának.*
*- Hol tanulja Döncike azokat a rettenetes káromkodásokat?*
*- tetszik tudni, - válaszolja az anyuka - éppen az APEH mellett lakunk... *
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*Új bundában jön haza az asszony. A gyerekei kérdezik.- De szép új bunda!
Csak nem a papától kaptad?- Na hiszen!, válaszol anyuka.- Ha az apátokra
várnék akkor még ti sem lennétek!*
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*- Hogy hívják az eltűnt kínait?- ???- Nin Csen! *
-------------------------------------------------------------------------------------------------Egy*ik
szomszédasszony a másikhoz:*
*- Tudnál ma a teraszon napozni?- Miért?- Mert a férjem végre lenyírná a
füvet a kertben. *
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*Egyik barát meséli a másiknak:- Képzeld, életem legboldogabb napjait a
francia tengerpartnak köszönhetem.- Miért? Hiszen te sohasem jártál ott!-
De a feleségem ott nyaralt tíz napig. *
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*Három testvér egyszerre érkezik haza vacsorára. Az asztalnál megkérdezi a
mamájuk, hogy mi jót tettek aznap.Első: Én elkötöttem a Joe bácsi harminc
marháját.Második: Én pedig kiraboltam a hegy mellett a postakocsit.- És te
egyetlenem, - fordul a mama a harmadikhoz. - Te nem csináltál
semmit?Harmadik: Én még nem, de vacsora után fogok.Mama: És mit,
csillagom?*
*- Letartóztatom a két bátyámat! *
-------------------------------------------------------------------------------------------------
*Egy szőke nő meséli a barátnőjének:- Képzeld, egy jó tündér megállított
ma, és azt mondta választhatok, hogy mit kívánok tőle, mi kell jobban: jó
memória, vagy nagy mellek! *
*- És melyiket választottad? *
*- Már nem emlékszem.*

 

 

 

Egy háromgyerekes család ül az autóban a forgalmi dugóban. A hátsó ülésen a három fiú rosszalkodik. Az anyuka észreveszi, hogy a mellettük álló autóban egy édes pici lányka szunyókál. Odaszól a férjének:
- Amint sikerül végre visszafogynom a normális testsúlyomra, újra megpróbálkozhatnánk egy kislánnyal.
Erre a férj odanyújt neki egy zacskó süteményt:
- Egyél egy kis kekszet!

Kovács kék-zöld arccal, monoklis szemmel megy az utcán. Szembe jön egy barátja:
- Hát veled meg mi történt?
- Autóbaleset.
- Karamboloztál?
- Dehogy! A feleségem egy idegen hajcsatot talált az autóm hátsó ülésén.

Egy házaspár üldögél egy üveg bor mellett és beszélgetnek. Azt mondja a férj:
- Fogadjunk, nem tudsz nekem olyat mondani, amitől egyszerre leszek vidám és szomorú is!
- Nos, megpróbálom - feleli az asszony. A tied sokkal nagyobb, mint a bátyádé.

Vasárnap reggel a házaspár az ágyban lustálkodik, és a férj elkezd a feleség körül matatni. Finoman megcirógatja az oldalát, aztán megérinti a derekát, lenyúl a combjához. Az asszony kéjesen nyújtózni kezd:
- Egy kicsit feljebb... Egy kicsit lejjebb...
Erre a férje abbahagyja a motoszkálást. A feleség csodálkozik:
- Mi történt, miért hagytad abba?
- Megtaláltam a távirányítót.

A 15. házassági évfordulón a férj elhatározza, hogy meglepi feleségét, és vesz egy hatalmas csokor rózsát. Belép a házba kezében a virággal, és a felesége zokogva fogadja:
- Ez életem legborzalmasabb napja! A gyerekek főzelékkel dobálták egymást, a mosógép elromlott, elúszott a pince, odaégettem a vacsorát, a kutya szétrágta az új cipőmet, és most még ráadásul részegen jössz haza!

Egy férfi meséli a haverjának:
- Képzeld, tegnap összevesztem a feleségemmel, szóba se akar állni velem.
- Miért?
- Tegnap este leruccantam a bárba egy kicsit lazítani. Iszogattam, elhúzódott a dolog, ezért az asszony eljött értem, hogy hazavigyen.
- És ezért haragudott meg?
- Nem, nem ezért. Amikor oadjött hozzám, hogy menjek haza vele, azt mondtam neki: "Mindjárt bébi, csak felhívom a feleségem, és hazudok neki valamit.".

A megcsalt férj kérdezi mérgesen:
- Te bestia, az első jöttmentnek odaadtad magad?
- Nem, ez már a hatodik volt.

Az öreg paraszt temeti a feleségét. A sógora vígasztalja:
- Ne búsulj bátyám, a túlvilágon majd találkoztok.
- Ez az, ami aggaszt, komám.


 

 

 

Anyuka a gyereknek: Fiam, ha tudom, hogy ilyen hülye leszel, akkor
inkább lenyellek.


Öregembernek a félrelépés már csak a tizedik emeleti ablakban izgalmas.


Ha a 3. napon lett teremtve a Nap, Hold és a csillagok, akkor hogyan
mérték az első két napot?


A telefonszex a legtitkosabb vágyaidat is kielégíti, ha elég ügyesen
bánsz a kagylóval.


Szeretem az extrém sportokat, mert közben rengeteg új barátot
ismerek meg: mentősöket, balesetiseket, gyógytornászokat és kedves embereket,
akik kihívták a mentőket!!!


A biztonsági öv lehet hogy korlátoz a mozgásban, de még mindig nem
annyira mint a tolószék.


Miért nem olvasni soha az újságokban: "Jósnő nyerte a lottófőnyereményt!"?


A rasszizmus mindenütt jelen van... A zongora fekete billentyűi rövidebbek!


Az idő a legjobb tanár - eltekintve attól, hogy az összes tanítványát megöli.


Mit teszel, ha látod, hogy egy védett állat eszik egy védett növényt?


A repülőtereken nincs faji megkülönböztetés! De ha Muhammed-nek hivnak
azért menj ki egy pár
órával előbb, hogy át tudjanak vizsgálni!


A kivégzéseken a méreginjekciót miért steril tűvel adják be?


Olvastam a minap egy könyvet a levitációról. Alig tudtam letenni.


Ha egy jármű fénysebességgel halad, mi történik, ha bekapcsoljuk a fényszórót?


A halász azért megy ki a tóra, hogy halat fogjon, a pecás meg azért,
hogy ne legyen otthon.


A nők olyanok, mint a pizza. A húsos jobb, mint a gombás


Állj meg egy könyvtár kellős közepén és kezdj el sikoltozni - mindenki
rosszallóan fog rád nézni.
Tedd ugyanezt egy repülőgép fedélzetén - mindenki csatlakozik hozzád...

 

 

Fiatal, csinos nő a nőgyógyásznál.
– Kérem vetkőzzön le!
A nő zavarban van, erre a doki leoltja a villanyt, hogy sötétben vetkőzhessen. A nő megkérdi:
– Doktor úr, hová tegyem a ruháimat?
– Nyugodtan tegye csak ide, az enyémre rá...

Segítőkész orvos:
– Doktor úr, a feleségem erős, egészséges asszony. Az Isten is anyának teremtette, de nem tud teherbe esni. Mit lehetne tenni?
– Bízza csak rám, barátom!

Fiatal pár szexológushoz fordul. A férj panaszkodik, hogy nemrég házasodtak össze, de nem tudja, mit kell a feleségével csinálnia. A doktor az asszonyt a vizsgálószékhez vezeti, levetkőzteti, beülteti, és ő maga is levetkőzik. Utána megmutatja a férji kötelesség végrehajtásának módját.
– Most már tudja, mit kell tennie a feleségével? – kérdi az orvos.
– Természetesen, doktor úr! És amikor ön szabadságon lesz, kihez vihetem a feleségem?

Kétévi házasság után az asszonyka orvoshoz megy, mert még mindig nincs gyerek.
– Na jó, majd meglátjuk, mit lehet tenni... Vetkőzzön le!
– De doktor úr – pirul el a fiatalasszony –, az első gyerekemet a férjemtől szeretném...

– Doktor úr, az a panaszom, hogy mihelyt lefekszem, azonnal elalszom.
– Minden este így van ez?
– Kivétel nélkül! Mit tegyek?
– Talán cseréljen férjet...

--

A kezdő házaspár elmegy az orvoshoz, hogy nem tudja a férfi, hogy hogyan kell csinálni. 
- Hölgyem, vetkőzzön le, mondja az orvos és ő is letolja a nadrágját és jól megkeféli a nőt. 
- Most már érti, hogyan kell ? Kérdezi a férjtől. 
- Ééééértem. Mondja a férj bizonytalanul. 
Az ajtóból visszanéz a feleség, hogy: 
- Doktor úr, mutassuk meg még egyszer, mert mire hazaérünk elfelejti!

 

 

A skót meg a fia kirándulni mennek. A búcsúzásnál azt mondja a feleség:
- Aztán ne felejtsd el levenni a gyerekről a szemüvegét, ha nincs semmi látnivaló!

A skót elmegy a koporsókészítőhöz. A tulajdonos ajánlgatja a koporsókat.
- Tessék parancsolni, itt egy lakk-fekete koporsó cirádákkal, aranyozott betűkkel a halott nevével, csak 3000 font.
- Nem lehetne valami egyszerűbbet? - szól a skót. - Nem olyan nagy a mi halottunk.
- Akkor itt van egy matt-fekete, kevés cirádával, ezüst betűkkel a halott nevével, 2000 fontért.
- Nem lehetne valami egyszerűbbet, nem olyan nagy a mi halottunk - alkudozik a skót.
- Akkor itt van egy gyalult deszkakoporsó ciráda nélkül, a halott nevével, csak 1000 font.
- Nem lehetne valami egyszerűbbet? Nem olyan nagy a mi halottunk.
- De uram, mégis, kije magának a halott?
- Az anyósom.
- De kedves uram, miért nem ezzel kezdte? Hozza be az anyósát, és szögelünk rá négy fogantyút.

 

 

 

Mi történik a vassal, ha kirakják a levegõre?
- ???
- Elviszik a cigányok.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Azt mondta a feleségem, hogy kér egy drága bundát születésnapjára.
- És?
- Kiírtam neki dvd-re a tavalyi Siófok-ZTE meccset..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Két cápa panaszkodik egymásnak
- Képzeld, a múltkor lenyeltem egy szörföst. Olyan vacak napolajat
használt, hogy napokig hasmenésem volt tõle!
- Ne is mondd! Nemrég lenyeltem egy szõke nõt. Olyan üres volt a feje,
hogy egy hétig nem tudtam lemerülni!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vidéki kislány felel ókori történelembõl.
- Mondd meg szépen, kivel harcolt Achilles a Trójai csatában?
- Plutóval.
- Egyáltalán nem! Törd még a fejed!
- Néróval.
- Szó sincs róla.
- Akkor Hektorral... de hogy valamelyik kutyánkkal, az biztos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A cápamama tanítja a kis cápát vadászni. Megközelítik a strandot, nézik
a fürdõzõket, majd a mama így szól:
- Elõször megközelíted, és két kört teszel meg körülötte. Aztán kicsit
közelebb mégy, egy picit beleharapsz, majd egy kicsit eltávolodsz.
Újra megközelíted, a farkaddal megcsapod, hogy repüljön egyet. Na,
ezután odamész és megeszed.
- De mama, minek ennyi idõt elvesztegetni, amikor rögtön meg is ehetem?
- kérdi a kis cápa.
- Lehet úgy is, de akkor a szart is megeszed!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi az, hogy paff a bûvös sárkány?
-Anyósod elesett a biciklivel!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Két csecsemõ beszélget.
- Szia. Te fiú vagy, vagy lány?
- Fiú.
- Honnan tudod?
- Ha kimegy a nõvér, megmutatom. A nõvér elhagyja a termet, a kisbaba
felrántja a takarót
- Látod? Kék a bugyim!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A tanár így szól az osztályhoz:
-Ha a hátsó padokban ülök olyan csendben kártyáznának, mint a középsö
padokban alszanak, akkor az elsõ padokban tudnának figyelni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miért nem mos a rendõr fogat?
Mert nem fér a szappan a szájába!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meséli egy férfi a kocsmában
- Képzeljétek, tegnap este amikor itt iszogattam veletek, egy fickó
betört a házamba!
- És, mi történt? - kérdik a többiek.
- Agyrázkódást kapott, és kitört hat foga... A feleségem ugyanis azt
hitte, megint én megyek haza részegen, és jól megverte!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az építkezésen a fõnök már 10 perce nézi az egyik munkást.
- Te, Pisti, mit keresel?
- Egy fél méter átmérõjû és kb. fél méter magas betondarabot.
Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél órát keresgélnek, mire Pisti
megszólal
- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd leülök erre a gerendára
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ádám: Istenem, miért teremtetted Évát ilyen szépre?
- Azért, hogy tudjad szeretni.
- Jó, de miért ilyen buta?
- Hogy õ is tudjon szeretni téged....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A hajótörött - összeszedve utolsó erejét - kiúszik a lakatlan szigetre.
Partot érve a fáradságtól elájul.
Arra tér magához, hogy ott áll mellette a felesége és üvölt:
- Hol voltál, Józsi?! A hajó már tegnap elsüllyedt!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meg akarok halni! - mondja egy kiadós veszekedés után a férj.
- Én is! - így az asszony.
- Akkor én már nem!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A következõ hirdetést szeretném feladni: "Kétéves sziámi macskám
elveszett.
A megtalálónak 100.000 forint jutalmat fizetek."
- De, uram, nem túlzás ez?
- Nézze, ez a cica volt a feleségem kedvence. És különben is az erdõben
ástam el.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Két barátnõ beszélget:
- Te még nem mentél férjhez?
- Nem,mert várom az igazit.
-Tudod már hogy ki az igazi ?
- Aki elvesz feleségül....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egy cigánycsalád áll egy szigeten. Az a hír járja, hogy ha átússzák a
folyót, akkor fehér emberek lesznek.
Elõször átúszik az apa. Fehér ember lesz. Majd átúszik az anya egy kis
bökkenõvel, de átér, így õ is fehér ember lesz.
A kislány éppen, hogy csak át tud úszni a túlpartra, de végül õ is fehér
ember lesz. Elkezd úszni a cigány kisfiú. Félúton elkezd fuldokolni.
Az anya megszólal:
- Segítsünk neki?
Mire az apa:
- Egy cigánynak?..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Újra nõsülhetnél!
- Miért,
- Mert már unom a feleségedet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Valamit nem értek. - mondja a tanítónõ az egyik mamának.
- Hol tanulja Döncike azokat a rettenetes káromkodásokat?
- tetszik tudni, - válaszolja az anyuka - éppen az APEH mellett
lakunk...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Új bundában jön haza az asszony. A gyerekei kérdezik.
- De szép új bunda! Csak nem a papától kaptad?
- Na hiszen!, válaszol anyuka.
- Ha az apátokra várnék akkor még ti sem lennétek!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hogy hívják az eltûnt kínait?
- ???
- Nin Csen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egyik szomszédasszony a másikhoz:
- Tudnál ma a teraszon napozni?
- Miért?
- Mert a férjem végre lenyírná a füvet a kertben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egyik barát meséli a másiknak:
- Képzeld, életem legboldogabb napjait a francia tengerpartnak
köszönhetem.
- Miért? Hiszen te sohasem jártál ott!
- De a feleségem ott nyaralt tíz napig.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Három testvér egyszerre érkezik haza vacsorára. Az asztalnál megkérdezi
a mamájuk, hogy mi jót tettek aznap.
Elsõ: Én elkötöttem a Joe bácsi harminc marháját.
Második: Én pedig kiraboltam a hegy mellett a postakocsit.
- És te egyetlenem, - fordul a mama a harmadikhoz. - Te nem csináltál
semmit?
Harmadik: Én még nem, de vacsora után fogok.
Mama: És mit, csillagom?
- Letartóztatom a két bátyámat!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egy szõke nõ meséli a barátnõjének:
- Képzeld, egy jó tündér megállított ma, és azt mondta választhatok,
hogy mit kívánok tõle, mi kell jobban: jó memória, vagy nagy mellek!
- És melyiket választottad?
- Már nem emlékszem.